Giới thiệu về Trường

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh là trường Đại học Công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường thành lập ngày 15 tháng 06 năm 1990. Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển với các tên gọi khác nhau và nay là Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh.

Trường là một cơ sở giáo dục Đại học và sau đại học đa ngành, có uy tín trong khu vực, hiện nhà trường đã đào tạo các cấp bậc từ Cử nhân đến Tiến sĩ, là một địa chỉ đáng tin cậy trong đào tạo đặc biệt là giáo dục từ xa nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Trường còn có hợp tác đào tạo chương trình liên kết bậc cao học với các trường uy tín trên thế giới.

Hiện nay, Trường đang đào tạo để cấp bằng Tiến sĩ cho 01 ngành, cấp bằng Thạc sĩ cho 09 ngành, cấp bằng Cử nhân, Kỹ sư cho 25 ngành đào tạo trình độ đại học, cấp bằng Cử nhân cao đẳng cho 06 ngành đào tạo trình độ cao đẳng.