Công ty ECI Saigon

Địa chỉ: 169 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại liên lạc: 08.39326379
Website: http://www.ecisaigon.com.vn/

Tiền thân là CÔNG TY XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP (SA&E) và Xây Lắp 7 (SA & E7) thành lập tháng 4 năm 1976, chuyển thành CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon) vào ngày 12 tháng 2 năm 2004, hoạt động dựa trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4103002097, do Sở Kế hoạch -  Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 2 năm 2004.