FrieslandCampina Việt Nam

Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại liên lạc: (650) - 3754422
Website: http://production.frieslandcampina.com.vn/vietname

FrieslandCampina Việt Nam là công ty liên doanh được thành lập từ năm 1995 tại Việt Nam giữa  Tổng công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Protrade) và Royal FrieslandCampina – tập đoàn sữa hàng đầu tại Hà Lan với hơn 140 năm kinh nghiệm hoạt động trên toàn thế giới. FrieslandCampina Việt Nam có 18 năm hoạt động tại Việt Nam, cung cấp mỗi năm trên 1,5 tỷ khẩu phần sữa chất lượng cao với nhiều nhãn hàng nổi tiếng được ưa chuộng tại Việt Nam như Cô Gái Hà Lan (Dutch Lady), YoMost, Friso, Fristi…Với cam kết góp phần cải thiện đời sống cho người dân Việt Nam, trong 18 năm qua, FrieslandCampina Việt Nam cũng tích cực khởi xướng và tham gia vào các hoạt động xã hội, cùng cộng đồng tạo ra các giá trị và lợi ích chung, điển hình là Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm, chương trình phát triển ngành sữa bền vững - DDP, các chương trình nghiên cứu về dinh dưỡng - Seanuts , khám chữa bệnh miễn phí, phổ biến kiến thức dinh dưỡng cho người dân, hợp tác với Bộ Y Tế, Viện Dinh Dưỡng, Hội Dinh Dưỡng, Hội Thầy Thuốc Trẻ… đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam.

FrieslandCampina Việt Nam
Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (650) - 3754422
Số Fax: (650) – 3754726

Email: contact@frieslandcampina.com.vn