Viện cây ăn quả Miền Nam

Địa chỉ: xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại liên lạc: 0733 893 129
Website: http://sofri.org.vn/Default.aspx?l=&pg=1&cat=3

VIỆN CÂY ĂN QUẢ MIỀN NAM
  Địa chỉ: Long Định - Châu Thành - Tiền Giang
  Điện thoại : 0733 893 129;      Fax: 0733 893 122
  Hộp thư: 203, Mỹ Tho - Tiền Giang
  E-mail: sofri.vaas@mard.gov.vn
  website:http://www.sofri.org.vn

LỊCH SỬ THÀNH LẬP
Viện Cây ăn quả miền Nam được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 116/QĐ- TTg, ngày 26/3/1994 (tiền thân là Trung tâm cây ăn quả Long Định) và được chuyển thành Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam theo Quyết định số 1056/1997/QĐ-TTg, ngày 09/12/1997. Ngày 1/1/2010, Viện Cây ăn quả miền Nam trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) theo Quyết định số 3530/QĐ-BNN-TCCB ký ngày 10/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trụ sở chính của Viện đóng tại xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, trên quốc lộ 1A, cách thành phố Hồ Chí Minh 75 km về phía Tây, với diện tích là 67 ha. Viện có 2 Trung tâm trực thuộc là Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả Đông Nam bộ đóng tại địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng diện tích là 436 ha, và Trung tâm Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật đóng tại Viện.

NHÂN SỰ:

Viện có 154 cán bộ nghiên cứu viên, trong đó có 09 Tiến sĩ, 32 Thạc sĩ, 61 Đại học, còn lại là Cao đẳng và Trung học.

NHIỆM VỤ:

- Chọn lọc, lai tạo và nhân giống cây ăn quả, rau, hoa, cây cảnh…(từ nguồn trong nước và nhập nội) để cung cấp những giống cây có phẩm chất tốt, năng xuất cao, phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu…;

 

-  Nghiên cứu sinh lý, thích nghi biến đổi khí hậu và môi trường, bảo vệ thực vật, công nghệ sau thu họach …nhằm xây dựng các biện pháp kỹ thuật canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến, bao bì… phục vụ nhu cầu phát triển của ngành;

 

- Tham gia điều tra, quy hoạch về phát triển cây ăn quả, rau, hoa, cây cảnh… xây dựng hoặc tham gia xây dựng các mô hình và thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển các vùng tập trung, chuyên canh, có tỷ xuất hàng hóa lớn;

 

-Tham gia nghiên cứu thị trường, các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh và đề xuất các chính sách phục vụ cho phát triển cây ăn quả, rau, hoa, cây cảnh một cách toàn diện;

-Chuyển giao các quy trình tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất từ khâu: Chọn tạo giống, nhân giống, kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật, thu hái, bảo quản đến chế biến sản phẩm, các chế phẩm, dụng cụ phục vụ cho nhu cầu phát triển nghề vườn, phát triển nông thôn,…. Cung cấp thông tin thị trường, khoa học công nghệ về chuyên ngành; 

-Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật, nông dân về chuyên ngành…; tư vấn xây dựng và chứng nhận các mô hình VietGAP, GlobalGAP; giám định dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng, vi sinh vật và giám định chất lượng nông sản;

-Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ của Viện;

-Sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; hợp đồng liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

- PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

- PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

- PHÒNG KẾ TOÁN

- BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

- BỘ MÔN CHỌN TẠO GIỐNG
 
- BỘ MÔN KỸ THUẬT CANH TÁC
 
- BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT
 
- BỘ MÔN NGHIÊN CỨU CÂY RAU
 
- BỘ MÔN NGHIÊN CỨU HOA VÀ CÂY CẢNH
 
- BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
 
- BỘ MÔN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
 
- TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÂY ĂN QUẢ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
 
- TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT
 
- CTY TƯ VẤN & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGHỀ VƯỜN
 
TRẠI THỰC NGHIỆM
 
BỆNH VIỆN CÂY ĂN QUẢ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG