Hướng dẫn thao tác CV online

Xem hướng dẫn thao tác CV online bản PDF

Nếu Quên mật khẩu đăng nhập thì gửi email về: huongnghiepvieclam@ou.edu.vn kèm thông tin: MSSV_Họ và tên_ Khoa. Trong vòng 24 giờ Admin sẽ email lại hoặc tự truy cập lại với password: 123456