Giới thiệu việc làm

Khái quát:

Vì sao doanh nghiệp nên tuyển người tốt nghiệp từ Trường ĐH Mở Tp.HCM?

Khi nào công ty có thể tuyển dụng người tốt nghiệp từ trường?

Công ty có thể tuyển dụng người tốt nghiệp ngành nào?

Công ty sẽ liên với chúng tôi như thế nào?