AEON tuyển nhân viên bán thời gian dịp Tết 2018

Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
Hồ Chí Minh 31/12/2017
Hồ Chí Minh 31/12/2017
Hồ Chí Minh 31/12/2017
Hồ Chí Minh 31/12/2017

Ứng tuyển qua form sau đây: https://goo.gl/Myj7uZ