Bản Tin Bản tin hướng nghiệp và thông tin tuyển dụng tuần thứ 9 - năm 2018

Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm trân trọng kính chúc quý Cô giáo, các nữ doanh nhân, nữ đối tác và các bạn nữ ứng viên có một ngày 08-3 hạnh phúc, vui vẻ..

Trân trọng.