Công ty cổ phần Siêu Thanh - Ricoh tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp trường Đại học Mở Tp.HCM

STT

Chức danh

Nơi làm việc

Ngày Hết Hạn

1

NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH

Hồ Chí Minh

31/07/2018

2

IT SUPPORT - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH

Hồ Chí Minh

31/07/2018

3

KỸ THUẬT VIÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH

Hồ Chí Minh

31/07/2018