Kế hoạch thi tuyển Công chức tỉnh Bến Tre - năm 2018

Chi tiết kế hoạch 5631/KH-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre