Ngân hàng Nam Á tuyển dụng nhiều vị trí cuối năm 2017

Chức danh

Nơi làm việc

Ngày Hết Hạn

Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu

31/12/2017

Đồng Nai
Bến Tre

31/12/2017

Đồng Nai
Bến Tre

31/12/2017

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bình Dương
Toàn quốc

31/12/2017

Toàn quốc

31/12/2017

Toàn quốc

31/12/2017