Nhiều vị trí việc làm Part-time dành cho Sinh viên

Chức danh

Nơi làm việc

Ngày Hết Hạn

Nhân viên nhà hàng Nhật (Phục vụ, thu ngân, pha chế) - Nhà hàng Magnolia Garden

Hồ Chí Minh

10/09/2017

Nhân viên bán thời gian Hỗ trợ kinh doanh - CÔNG TY TNHH XNK SMARTFOOD

Hồ Chí Minh

30/09/2017

Nhân viên bán thời gian: Administrator (HR, Logistic) - FPT Software

Hồ Chí Minh

31/08/2017

Part Time Tour Driver - Công Ty TNHH MTV BACK OF THE BIKE TOURS

Hồ Chí Minh

31/08/2017

Nhân viên khảo sát thị trường - Công ty TNHH MTV Nghiên cứu thị trường TITA

Hồ Chí Minh

31/08/2017