Nội dung thư xin việc - Cover Letter

Nên ghi rõ ngày tháng và tiêu đề thư bao gồm tên vị trí bạn đang ứng tuyển.

Đoạn mở đầu: Chỉ ra lý do viết đơn xin việc, vị trí ứng tuyển và lý do biết đến vị trí

Đoạn giữa: Giải thích tại sao bạn lại quan tâm đến vị trí này và nêu ra lý do bạn muốn công việc này. Nêu kinh nghiệm, kỹ năng liên quan đến vị trí ứng tuyển, hãy chỉ ra một hoặc hai ví dụ điển hình; nhưng không lặp lại toàn bộ CV của bạn.

Đoạn kết thúc: Bạn có thể đề nghị người đọc tham khảo CV của bạn. Kết thúc thư xin việc một cách phù hợp bằng việc chỉ ra sự mong muốn chờ đợi phản hồi từ nhà tuyển dụng và sự sẵn sàng để làm việc.