Sách hay nên đọc

Bảng tin tháng 11 - 2015

Chào mừng bạn đến với bản tin tháng 11 của chúng tôi. Mỗi tháng bạn sẽ nhận được một bản tin điện tử dành cho sinh viên Trường Đại học Mở TP.HCM. Kiểm tra email của bạn thường xuyên để nhận được những tin tức mới nhất, các sự kiện quan trọng sắp diễn ra, các cơ hội học bổng, nghiên cứu khoa học, các nguồn học liệu trực tuyến, các kỹ năng học tập và nhiều hơn nữa. Mọi ý kiến đóng góp, thông tin muốn chia sẻ hoặc chủ đề bạn muốn có trong bản tin tháng tới vui lòng gửi mail đến địa chỉ info@ou.edu.vn.

Bản tin tháng 10 - 2015

Chào mừng bạn đến với bản tin tháng 10 của chúng tôi. Mỗi tháng bạn sẽ nhận được một bản tin điện tử dành cho sinh viên Trường Đại học Mở TP.HCM. Kiểm tra email của bạn thường xuyên để nhận được những tin tức mới nhất, các sự kiện quan trọng sắp diễn ra, các cơ hội học bổng, nghiên cứu khoa học, các nguồn học liệu trực tuyến, các kỹ năng học tập và nhiều hơn nữa. Mọi ý kiến đóng góp, thông tin muốn chia sẻ hoặc chủ đề bạn muốn có trong bản tin tháng tới vui lòng gửi mail đến địa chỉ info@ou.edu.vn.

Bản tin tháng 9/2015

hào mừng bạn đến với bản tin tháng 9 của chúng tôi. Mỗi tháng bạn sẽ nhận được một bản tin điện tử dành cho sinh viên Trường Đại học Mở TP.HCM. Kiểm tra email của bạn thường xuyên để nhận được những tin tức mới nhất, các sự kiện quan trọng sắp diễn ra, các cơ hội học bổng, nghiên cứu khoa học, các nguồn học liệu trực tuyến, các kỹ năng học tập và nhiều hơn nữa. Mọi ý kiến đóng góp, thông tin muốn chia sẻ hoặc chủ đề bạn muốn có trong bản tin tháng tới vui lòng gửi mail đến địa chỉ info@ou.edu.vn hoặc info@oude.edu.vn.

Bản tin tháng 8/2015

[Bản tin tháng 8/2015] Chào mừng bạn đến với bản tin tháng 8 của chúng tôi. Mỗi tháng bạn sẽ nhận được một bản tin điện tử dành cho sinh viên Trường Đại học Mở Tp HCM. Kiểm tra email của bạn thường xuyên để nhận được những tin tức mới nhất, các sự kiện quan trọng sắp diễn ra, các cơ hội học bổng, nghiên cứu khoa học, các nguồn học liệu trực tuyến, các kỹ năng học tập và nhiều hơn nữa. Mọi ý kiến đóng góp, thông tin muốn chia sẻ hoặc chủ đề bạn muốn có trong bản tin tháng tới vui lòng gửi mail đến địa chỉ anh.nguyen@oude.edu.vn.

Bản tin tháng 5 năm 2015 của OUDE.edu.vn

Chào mừng bạn đến với bản tin tháng 5 của chúng tôi. Mỗi tháng bạn sẽ nhận được một bản tin điện tử đặc biệt cho sinh viên Trường Đại học Mở Tp HCM. Kiểm tra email của bạn thường xuyên để nhận được những tin tức mới nhất, các sự kiện quan trọng sắp diễn ra, các cơ hội học bổng, nghiên cứu khoa học, các nguồn học liệu trực tuyến, các kỹ năng học tập và nhiều hơn nữa. Mọi ý kiến đóng góp, thông tin muốn chia sẻ hoặc chủ đề bạn muốn có trong bản tin tháng tới vui lòng gửi mail đến địa chỉ anh.nguyen@oude.edu.vn.