Sinh viên truy cập http://cvonline.ou.edu.vn, login, kiểm tra thông tin, cập nhật và xuất CV cá nhân theo 'template 4' để được cộng 5 điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017-2018

Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm đề nghị sinh viên các khóa thực hiện việc truy cập, xem và cập nhật thông tin và xuất CV trong học kỳ II năm học 2017-2018,

1. Các bước thực hiện (nhắc lại vắn tắt)

2. Thời gian thực hiện:

3. Quyền lợi:

4. Xem lại hướng dẫn thao tác CVonline --> tại đây

Mọi thắc mắc, trao đổi vui lòng gửi thông tin về email: cvonline@ou.edu.vn.

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP - TƯ VẤN VIỆC LÀM