Thông báo lịch phỏng vấn chương trình: Thực tập sinh có lương tại Nhật Bản

Lịch phỏng vấn:

Ca phỏng vấn 1: từ 11g00 đến 12g00 ngày 29/01/2018 (Thứ Hai)

Ca phỏng vấn 2: từ 13g00 đến 14g00 ngày 29/01/2018 (Thứ Hai)

Địa điểm phỏng vấn: Phòng 219 - 97 Võ Văn Tần - Phường 6 - Quận 3 - Tp.HCM (Phòng truyền thống)

Chi tiết chương trình thực tập có lương tại Nhật Bản, mô tả, yêu cầu xem tại đây.

Xem tờ rơi chương trình tại đây