Thông báo tuyển Ban Chủ nhiệm và thành viên “Câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp” của Trường

Mục đích:

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng phê duyệt về việc thành lập và hoạt động CLB tại tờ trình số 216/TTr-CTSV ngày 23 tháng 05 năm 2018, Phòng Công tác sinh viên thông báo rộng rãi trong sinh viên đang theo học tại trường ứng tuyển vào Ban Chủ nhiệm và thành viên “Câu lạc bộ Sinh viên khởi nghiệp” gồm:

STT Chức danh/ vị trí Số lượng Đăng ký ứng tuyển
1 Chủ nhiệm Câu lạc bộ 01 https://goo.gl/aameyJ
2 Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ 02
3 Ủy viên Ban chủ nhiệm 02
4 Thành viên Câu lạc bộ 40

 

Công việc, quyền lợi và yêu cầu: Xem chi tiết tại đây

 

Tiến độ:

TT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký tham gia.

Trước 17g00

ngày 30/6/2018.

Link đăng ký:

https://goo.gl/aameyJ

2

Sàng lọc, phỏng vấn, chọn ứng viên.

Từ 02/7 đến 09/7/2018.

P.CTSV sẽ email lịch phỏng vấn đến SV.

3

Ra mắt câu lạc bộ

15/7/2018

Dự kiến trong Ngày hội nghề nghiệp 2018