Thông báo về việc truy cập, cập nhật thông tin, ảnh cá nhân và xuất CV trong học kỳ III năm học 2018-2019 tại hệ thống CVONLINE

Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm đề nghị sinh viên các khóa thực hiện việc truy cập, xem và cập nhật thông tin và xuất CV trong học kỳ III năm học 2018-2019,

1. Các bước thực hiện (nhắc lại vắn tắt)

2. Thời gian thực hiện:

3. Quyền lợi:

4. Xem lại hướng dẫn thao tác CVonline --> tại đây

Mọi thắc mắc, trao đổi vui lòng gửi thông tin về email: cvonline@ou.edu.vn.

Đây là hoạt động bắt buộc, đề nghị sinh viên thực hiện để đảm bảo quyền lợi của mình.

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP - TƯ VẤN VIỆC LÀM