THƯ MỜI THAM DỰ NGÀY HỘI NGHỀ NGHIỆP 2017

Kính chào các anh/chị Sinh viên, cựu sinh viên.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời ANH/CHỊ đến tham dự Ngày hội nghề nghiệp năm 2017 của Trường :

Để công tác tổ chức được chu đáo hiệu quả, Chúng tôi mong bạn đăng ký thông tin theo file đính kèm và tham dự vào Ngày 13-8-2017.

Link đăng kí: http://bit.ly/2uT2ULT
Fanpage: Cổng thông tin việc làm - Trường Đại học Mở Tp.HCM

Trân trọng kính chào.

BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI NGHỀ NGHIỆP 2017