Tìm đọc cuốn sách 'Thầy là tất cả' - Hai tác giả Earl V. Pullias và James D. Young

TIKI: Thầy Là Tất Cả

"Tiến trình dạy và học có trong một phần của nó tính chất đặc biệt của sự học. Tính chất đặc biệt của sự học này gồm ba điều có mối tương quan chặt chẽ và phức tạp: thầy giáo (học viên tương đối phát triển hoàn chỉnh hơn cả); học sinh (học viên tương đối kém phát triển hoàn chỉnh hơn cả); và toàn bộ cuộc sống, thực sự mới là môn học chính..."

"Dạy học là một nghệ thuật đòi hỏi sự cân bằng của nhiều yếu tố trong một màn trình diễn thực sự: kiến thức, kỹ năng, và các phẩm chất của nhân cách".

"Một người thầy có khả năng có thể giúp cho học sinh tiếp nhận kinh nghiệm của quá khứ sao cho kinh nghiệm đó có ý nghĩa đối với hiện tại".

Cuốn sách này phân tích bản chất của việc dạy học, những trở ngại thường gặp trong việc dạy học, 14 khía cạnh khác nhau của vai trò người thầy, như: người hướng dẫn, canh tân, tấm gương, người tìm tòi, cố vấn, sáng tạo, tạo hứng khởi, người đương đầu với thực tại,...Tác giả qua kinh nghiệm bản thân, sự quan sát và phân tích tinh tế, có hệ thống, mở ra cho người đọc cái nhìn thú vị, phong phú, sự độc đáo của nghề giáo. “Thầy Là Tất Cả“ hướng đến mục tiêu, nỗ lực để vươn tới xuất sắc ở nhiều mặt khác nhau của người thầy.

NXB Trẻ: Khi làm nghề giáo đồng nghĩa với bạn đang theo đuổi MƯỜI BỐN nghề nghiệp khác nhau.

Thật đáng kinh ngạc, nhưng bằng sự phân tích khoa học theo hệ thống rất Mỹ và rất thuyết phục của mình, hai tác giả Earl V. Pullias và James D. Young đã đưa ra một cái nhìn mới mẻ về nghề giáo qua mười bốn khía cạnh của công việc này đồng thời nêu lên vai trò của người thầy giáo trong mối tương quan chặt chẽ và phức tạp của sự học:

Thầy giáo (học viên tương đối hoàn chỉnh hơn cả); học sinh (học sinh tương đối kém hoàn chỉnh hơn cả); và toàn bộ cuộc sống (thực sự mới là môn học chính).

Cuốn sách Thầy là tất cả cung cấp cho bạn không những những khái niệm cơ bản như "Dạy học là gì?" "Người thầy giáo tài ba có khả năng làm những việc gì?" "Tại sao một người chọn làm nghề giáo?" mà còn cung cấp một cái nhìn mới, tinh tế về nghề giáo - một nghề vô cùng thú vị và phong phú bên cạnh sự cao quý.

Qua các chương sách, có thể nói tóm lại, người thầy là tổng hợp của 14 nghề nghiệp khác bao gồm: một người hướng dẫn, (dĩ nhiên) là một người thầy, một người canh tân, một tấm gương, một người tìm tòi và nghiên cứu, một người cố vấn, một người sáng tạo, một người quyền lực, người làm các công việc thường nhật, người nhổ trại, người kể chuyện kiêm diễn viên, người đánh giá,... Người thầy qua ống kính vạn hoa của hai tác giả bỗng trở nên sinh động, lôi cuốn, tuyệt vời, nếu người thầy hiểu được vai trò độc đáo của mình và biết cách phát huy nó.

Điều quan trọng nhất mà cuốn sách này muốn nhấn mạnh là thầy giáo, người "kỹ sư tâm hồn" phải phát triển hướng tới mức xuất sắc ở mọi mặt của cuộc sống liên quan đến việc giảng dạy.

"Một người thầy có khả năng là người có thể giúp cho học sinh tiếp nhận kinh nghiệm của quá khứ sao cho kinh nghiệm đó có ý nghĩa đối với hiện tại"

"Dạy học là một nghệ thuật đòi hỏi sự cân bằng của nhiều yếu tố trong một màn trình diễn thực sự: kiến thức, kỹ năng và các phẩm chất của nhân cách"

Bạn có thể tham khảo trên mạng: http://www.ybook.vn/ebook/1322/thay-la-tat-ca

Hoặc có thể mượn sách về đọc: Liên hệ Thầy Minh Long (long.nlm@ou.edu.vn)

Kết quả hình ảnh cho Thầy là tất cả