Trường Đại học Mở Tp.HCM tuyển Giảng viên năm học 2017 -2018 (Đợt 2)

Trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo tuyển dụng giảng viên trình đọ Tiến sĩ và Thạc sĩ như sau:

1. Xem thông báo tuyển giảng viên có trình độ Tiến sĩ.

2. Xem thông báo tuyển giảng viên có trình độ Thạc sĩ.