Việc làm Bán thời gian - Mùa Tết 2018

1. AEON tuyển nhân viên bán thời gian dịp Tết 2018

Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
Hồ Chí Minh 31/12/2017
Hồ Chí Minh 31/12/2017
Hồ Chí Minh 31/12/2017
Hồ Chí Minh 31/12/2017

Ứng tuyển qua form sau đây: https://goo.gl/Myj7uZ  

2. Công ty Cổ phần Thế giới di động (thegioididong) tuyển nhân viên thời vụ Tết 2018

Chức danh

Nơi làm việc

Ngày Hết Hạn

Hồ Chí Minh

31/12/2017

Hồ Chí Minh

31/12/2017

 

3. Saigon Co-op tuyển dụng nhiều vị trí cho Mùa Tết 2018

Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
Hồ Chí Minh 31/12/2017
Hồ Chí Minh 31/12/2017

4. Các công việc của các công ty khác

Chức danh

Nơi làm việc

Ngày Hết Hạn

Hồ Chí Minh

12/02/2018

Hồ Chí Minh

31/12/2017

Hồ Chí Minh

31/12/2017

Hồ Chí Minh

31/12/2017

Hồ Chí Minh

20/01/2018

Hồ Chí Minh

10/01/2018