Việc làm - Thực tập

Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet

Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet. Bạn có biết Internet là kho kiến thức của nhân loại? Trên Internet bạn có thể tìm được vô số thông tin bổ ích và các kiến thức về mọi lĩnh vực từ khoa học cho đến lịch sử, văn học... Chính vì thế phương pháp tìm kiếm thông tin trên Internet được xem là một kỹ năng vô cùng quan trọng.

Bản tin ngày hội nghề nghiệp năm 2015

Bắt đầu từ lúc 7h30 – 12h00 ngày 26/7/2015 (Chủ nhật), tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, trường Đại học Mở TP.HCM đã tổ chức Ngày hội Nghề nghiệp năm 2015 nhằm giúp sinh viên nắm bắt những vị trí làm việc phù hợp với ngành học, những yêu cầu của doanh nghiệp đối với sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội giao lưu với các doanh nghiệp, tăng khả năng tìm kiếm và tự tạo việc làm của sinh viên