VISSAN tuyển dụng 50 Nam nhân viên bán hàng thời vụ Tết 2018 cho Chuỗi cửa hàng thực phẩm VISSAN

VISSAN tuyển 50 NAM nhân viên thời vụ bán hàng Tết 2018: