VISSAN tuyển dụng (đợt 3) Nhân viên Nam và Nữ (bán hàng thời vụ Tết 2018) cho Chuỗi cửa hàng thực phẩm VISSAN