Cộng tác viên Hành chính, văn phòng làm việc tại Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Mở Tp.HCM