Nhân viên nhà hàng ( Bán Thời Gian) - Công ty CP TM DV Cổng Vàng (Golden Gate Group)

Nhân viên nhà hàng ( Bán Thời Gian) - Công ty CP TM DV Cổng Vàng (Golden Gate Group)