Nhân viên phục vụ (Bán thời gian) - Công ty Cổ phần Thiên Đường Ẩm Thực Việt Nam

 Nhân viên phục vụ (Bán thời gian) - Công ty Cổ phần Thiên Đường Ẩm Thực Việt Nam