Nhân viên phục vụ - Công Ty TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật