Nhân viên Phuc vụ/ Tiếp thực/ Pha chế/ Phụ bếp (Bán thời gian) - Công ty CP TM DV Cổng Vàng

Nhân viên Phuc vụ/ Tiếp thực/ Pha chế/ Phụ bếp (Bán thời gian) - Công ty CP TM DV Cổng Vàng