Nhân viên thu thập dữ liệu (Bán Thời Gian) - CÔNG TY CP Đầu Tư Phát Triển TNT HOLDINGS