Nhân viên thực tập kế toán - Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TM DV Thuận Phú