Phục Vụ, Phụ Bếp, Thu Ngân, Lễ Tân ( Bán Thời Gian ) - Công ty cổ phần Thiên Đường Ẩm Thực Việt Nam

Phục Vụ, Phụ Bếp, Thu Ngân, Lễ Tân ( Bán Thời Gian ) - Công ty cổ phần Thiên Đường Ẩm Thực Việt Nam