Thực tập sinh Kiểm toán - Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh