Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

Nhân vật trong tuần

CV Online nổi bật

To be able to work independently and develop effective working methods. To enhance my professional skills in a dynamic and fast paces...

To be a business administration is not simply a job, but a passion. The plan for job development in 3 next years: I will become an excellent...

Although graduation Tourism Management but I prefer to meet the business and communicate with customers foreigner in English. Therefore Throughout...

Xem tất cả

Kinh nghiệm tìm việc

Ứng dụng kỹ năng: Kỹ năng bán hàng giúp bạn tìm việc thành công

Gretchen Barton – một cây bút của NASP (tạm dịch Hiệp hội Chuyên gia Bán hàng Quốc gia) chia sẻ rằng, lúc bắt đầu tìm kiếm cơ hội làm việc mới sau khi rời khỏi lĩnh vực nhà hàng – khách sạn, ông từng khá hoảng sợ. Những kinh nghiệm nào từ ngành công nghiệp thực phẩm liệu có thể áp dụng đối với các lĩnh vực khác? Ông lo lắng về khả năng chuyển đổi kỹ năng, cho đến khi nhận ra rằng kỹ năng bán hàng không những có thể chuyển đổi mà chúng còn là một phần cố hữu trong mọi công việc.