Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

Nhân vật trong tuần

- Mục tiêu nghề nghiệp của tôi là làm việc trong một môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách...

CV Online nổi bật

Kinh nghiệm tìm việc

Sự cầu toàn có khiến bạn xôi hỏng bỏng không khi tìm việc?

Vươn đến sự hoàn hảo là ý thức phấn đấu tích cực. Nhưng nếu cực đoan đến mức mong muốn mình không thiếu sót, bạn đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Không chỉ đúng với cuộc sống, kết luận này còn đúng với cả quá trình tìm kiếm việc làm.