Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

Nhân vật trong tuần

CV Online nổi bật

Trong ngắn han: trong thời gian còn là một sinh viên trường luật rất mong muốn để tìm một nơi để thực tập...

- Ngắn hạn: Trong năm 3 đến năm  4, phải đi kiến tập  tại một công ty hoặc văn phòng luật sư để học hỏi kiến thức, kinh...

Xem tất cả

Kinh nghiệm tìm việc

Đi muộn phỏng vấn? Tình huống mà không ai muốn nó sẽ xảy ra.

Đi muộn phỏng vấn? Tình huống mà không ai muốn nó sẽ xảy ra. Nhưng cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ. Cho dù bạn chuẩn bị kỹ càng đến mấy, sự cố vẫn có thể diễn ra. Có hàng trăm lý do khiến bạn đến muộn phỏng vấn: từ tai nạn, ngập lụt, xe chết máy, lạc đường, tắt đường… Nhưng nguyên nhân không quan trọng, mấu chốt là bạn giải quyết vấn đề như thế nào để không bị mất điểm trước nhà tuyển dụng.