Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Tiêu đề CV
: Hồ Sơ Ứng Tuyển
Họ và Tên
: Đặng Lê Công Hậu
Nam/Nữ
: Nam
Ngày sinh
: 22-07-1994
Địa chỉ thường trú
: 350/37/11A Nguyễn Văn Lượng, Quận Gũ Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú
: 350/37/11A Nguyễn Văn Lượng
Điện thoại
: 0909330671
Email
: haucanday@gmail.com

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 6.67 Chưa đánh giá
Điểm rèn luyện tích lũy 77 Chưa đánh giá

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

12/2014 - Hiện tại Nhân viên phục vụ
Công ty cổ phần Capella D1 (Nhà hàng Nhật Sorae)

Làm nhân viên phục vụ bán thời gian. Tích lũy được 1 số kinh nghiệm về giao tiếp, phục vụ, bán những Promotion của nhà hàng,...

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Đặng Lê Công Hậu