Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển : Ứng tuyển sinh viên thực tập Môi giới chứng khoán_Phạm Thị Thảo
Họ và Tên : Phạm Thị Thảo
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 08-05-1996
Địa chỉ thường trú: Thôn Thuận An, Xã Tam Hải, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ tạm trú: 27/200, Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01675760274
Email: thaopham8596@gmail.com

Mục tiêu nghề nghiệp

Học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tiễn và các kỹ năng cần thiết sau ba tháng thực tập. Được làm việc trong môi trường lành mạnh và có tính cạnh tranh cao. Có đóng góp được công ty ghi nhận và trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập. 

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.35 Chưa đánh giá
Điểm rèn luyện tích lũy 70 Chưa đánh giá

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Báo cáo chuyên đề "Các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp tại TP.HCM" - Thời gian tổ chức: 18/3/2017 Tham dự
Báo cáo chuyên đề "Các dịch vụ hỗ trợ và kinh nghiệm khởi nghiệp tại TP.HCM" - Thời gian tổ chức: 01/04/2017 Tham dự
Báo cáo chuyên đề Quan hệ Việt - Mỹ - Thời gian tổ chức: Ngày 13/9/2016 Tham gia
Chuỗi Hội thảo "Tháng tìm hiểu Việt Nam trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)" Tham gia
Chương trình "Start up"-Khởi nghiệp- CLB LAW - Thời gian tổ chức: 26/11/2016 Tham gia
Chương trình tuần lễ “Sinh viên 5 tốt” - Thời gian thực hiện: 05/11/2016 Tham gia
Chương trình Đại nhạc hội “Phấn" - Thời gian tổ chức: 05/11/2016 Tham gia
Chương trình "Mỗi sinh viên một nhà trọ" - Thời gian tổ chức: tháng 08/2015 Tham gia
Chuyên đề tư vấn hướng nghiệp số 7 - Nghệ thuật và đam mê - Thời gian tổ chức: 28/11/2015 Tham gia
Dự án CVonline của Trường Tham gia
Hội thảo "Thực tập viên tiềm năng VPBank" - 20/03/2017 Tham dự
Tham dự chương trình "Thứ 7 tình nguyện" Tham gia

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Phạm Thị Thảo