Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

Liên hệ

 Nguyễn Thương Toàn
 DH14SH01
 Tdp Eadrang, , Tỉnh Đăk Lăk
 Tdp Eadrang

Thông tin cá nhân cơ bản

Mã số sinh viên: 1453012495
Khoa: Công nghệ sinh học
Ngành học: Công nghệ sinh học
Năm học: 2014

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.31 Khá
Điểm rèn luyện tích lũy 80 Tốt

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Báo cáo chuyên đề phục hồi DNA: Giải NOBEL hóa học 2015 Tham gia
Buổi báo cáo "kỹ năng giải quyết vấn đề" Tham gia
Chương trình Khởi nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ sinh học Tham dự
Chuyên đề tư vấn hướng nghiệp số 7 - Nghệ thuật và đam mê - Thời gian tổ chức: 28/11/2015 Tham gia
Góp bữa ăn sáng- Gắn kết yêu thương - Thời gian tổ chức: 10/09/2016 Tham gia
Là thành viên đội tuyển TDTT, văn nghệ của khoa hoặc Trường Tham gia

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Thương Toàn