Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Phan Lê Hồng Như
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 20-11-1996
Địa chỉ thường trú: Hòa Kiến, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Địa chỉ tạm trú: 371 Nguyễn Kiệm , p3 , Gò Vấp
Điện thoại: 01642309548
Email: 1454050101nhu@ou.edu.vn

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.04 Khá
Điểm rèn luyện tích lũy 78 Khá

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
ITEC Mid-Autumn Tham gia
Báo cáo chuyên đề "Truyền lửa và tạo động lực trong học tập" - Thời gian tổ chức: tháng 17/9/2016 Tham gia
Chương trình "Xuân tình nguyện" Tình nguyện viên
Chương trình kết nối Cựu sinh viên là Lãnh đạo doanh nghiệp - 22/4/2017 Tham dự
Chương trình Trò chơi dân gian - Thời gian tổ chức: 23/08/2015 Thành viên Ban Tổ chức
cuộc thi học thuật "Ticket for tomorrow" Năm 2015 - Thời gian tổ chức: 01/10/2015 - 16/11/2015 Thành viên Ban Tổ chức
Dự án CVonline của Trường Tham gia
Gặp Gỡ Doanh Nghiệp Linagora - Thời gian tổ chức: 02/12/2016 Tham gia
Hội thảo Azure Workshop - Thời gian tổ chức: 15/5/2016 Tham gia
Hội thảo chào mừng 8/3 và Ngày hội thanh niên khỏe 2017 - 05/3-19/3 Tham dự
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển các HTTT và hướng nghiệp (Global Cybersoft) - Thời gian tổ chức: 17/08/2017 Tham gia
Hội thảo chuyên đề: Phần mềm ứng dụng - Thời gian tổ chức: 07/05/2016 Tham gia
Hội thảo IBM - Thời gian tổ chức: 12/09/2015 Tham gia
Hội thảo lập trình ứng dụng web và thiết bị di động - Thời gian tổ chức: 25/7/2015 Tham gia
Hội thảo" Sinh viên Việt khởi nghiệp với thương mại điện tử" - Ngày tổ chức 28/11/14 Tham gia
Hội thảo: "Tầm quan trọng của học lập trình" - 26/02/2189 Tham gia
Hội thảoKỹ năng: viết đề cương & báo cáo nghiên cứu khoa học - Thời gian tổ chức: 23/10/2016 Tham gia
Ngày hội nghề nghiệp - năm 2017 Tham gia
Ngày hội sinh viên với pháp luật với chủ đề "Light a way" - 05/03/2017 Tham dự
Tham dự chương trình "Xuân tình nguyện" Tham gia
Tham quan doanh nghiệp DXC Vietnam - 21/04 Tham dự
Tổ chức chương trình: Xuân Chiến Sĩ - Thời gian tổ chức: 02/01/2017 Tham dự

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Phan Lê Hồng Như