Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển : Kế toán
Họ và Tên : Lê Bích Duyên
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 17-03-1997
Địa chỉ thường trú: Phường 14, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú:
Điện thoại: 0909593274
Email: 1554040035duyen@ou.edu.vn

Mục tiêu nghề nghiệp

Hoàn thiện bản thân: Kiến thức Kĩ năng Môi trường làm việc tiềm năng Lương phù hợp

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.50 Khá
Điểm rèn luyện tích lũy 78 Khá

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Câu lạc bộ A&A - Khoa Kế toán Kiểm toán Thành viên
Chuyên đề tư vấn hướng nghiệp số 7 - Nghệ thuật và đam mê - Thời gian tổ chức: 28/11/2015 Tham gia
cuộc thi học thuật "Ticket for tomorrow" Năm 2015 - Thời gian tổ chức: 01/10/2015 - 16/11/2015 Thành viên Ban Tổ chức
Dự án CVonline của Trường Tham gia
Hội thảo "ACCA - The Key of Opportunities" - 5/3/2017 Tham dự
Hội thảo "Cơ hội nghề nghiệp trong ngành Logistic" của CLB Doanh nhân tương lai tổ chức - Thời gian tổ chức: 24/4/2016 Tham gia
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán - 22/07/2017 Tham gia
Hội thảo Internship and Integration 2017 - Thời gian tổ chức: 8/7/2017 Tham gia
Ngày hội nghề nghiệp - năm 2017 Tham gia
Tham dự hướng dẫn CVonline học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 Tham dự
Thành viên CLB Tiếng Anh - Suntalk- khoa Ngoại ngữ Thành viên

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

6/2014 - 8/2014 Nhập liệu
Việc làm tại nhà

Nhập liệu hồ sơ cho các trường học tại nhà => Kĩ năng tốc kí tốt,chữ viết rõ ràng,xúc tích dễ hiểu.

9/2016 - 6/2017 Cộng tác viên
TNHH Tư Vấn giải pháp truyền thông số Việt Nam

Giao tiếp được với khách hàng,nắm bắt nhu cầu của mọi người. Nâng cao tinh thần trách nhiệm,đúng thời gian,uy tín và thực hiện đầy đủ bổn phận của mình.

Kỹ năng

Thành tích đạt được

Chứng chỉ đạt được

Chứng chỉ Xếp loại
Chứng chỉ Tin Học bằng A Bằng A
Chứng chỉ Toeic Đạt chứng chỉ Toeic với điểm số 625

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Lê Bích Duyên