Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển : Nhân viên kinh doanh
Họ và Tên : Nguyễn Hoàng Phi Vân
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 29-07-1997
Địa chỉ thường trú: 152/42 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 152/42 Lý Chính Thắng, phường 07, quận 03
Điện thoại: 01229340385
Email: phivannguyen97@gmail.com

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Chuỗi Hội thảo "Tháng tìm hiểu Việt Nam trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)" Tham gia
Cuộc thi học thuật "Chinh phục Nhà tuyển dụng Năm 2016" - Thời gian tổ chức: Tháng 11 và tháng 12/2016 Tham gia
Dự án CVonline của Trường Tham gia

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

0/2015 - Hiện tại Nhân viên
Photocopy

Tư vấn dịch vụ. Photo, in ấn,... các loại giấy tờ, hình ảnh...

2/2018 - 3/2018 Cộng tác viên hỗ trợ tuyển dụng Nhân sự
công ty cổ phần nguồn nhân lực Siêu Việt

_ Lọc hồ sơ ứng viên _ Gọi ứng viên mời phỏng vấn _ Thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Hoàng Phi Vân