Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Nguyễn Thị Kiều Trâm
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 12-02-1997
Địa chỉ thường trú: Kp1 - Định Thọ 1, Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên
Địa chỉ tạm trú: 2266/14 Huỳnh Tấn Phát-tt Phú Xuân- huyen Nha Be- Quận 7
Điện thoại: 0966807857
Email: 1551040092

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 6.08 Trung bình khá
Điểm rèn luyện tích lũy 66 Trung bình

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
ASP - Lập trình TBDĐ Tham gia
Chia sẻ tri thức "Kỹ thật lập trình" Tham gia
Chương trình “Chợ phiên OU” - Thời gian tổ chức: 13/11/16 Tham gia
Dự án CVonline của Trường Tham gia
HỘI THẢO GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND APPLICATION - Thời gian tổ chức: 18/11/2016 Tham gia
Ngày hội nghề nghiệp năm 2018 - Thời gian tổ chức: Tháng 07/2018 Thành viên Ban tổ chức

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Thị Kiều Trâm