Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Nguyễn Thị Tuyết Nhi
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 28-08-1998
Địa chỉ thường trú: C15/34a ấp 3, , Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: C15/34a ấp 3 xã Tân Kiên huyện Bình Chánh TpHCM
Điện thoại: 0902569944
Email: tuyetnhi28081998@gmail.com

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.60 Khá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Báo cáo chuyên đề kỹ năng học tập ở bậc đại học - Khoa Ngoại ngữ Tham gia
Câu lạc bộ học thuật cấp khoa, trường Thành viên

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Nguyễn Thị Tuyết Nhi