Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Cao Thị Hương Thảo
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 18-08-1998
Địa chỉ thường trú: 597/1/2 Quang Trung, Quận Gũ Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 597/1/2 Quang Trung, p.11 Gò Vấp
Điện thoại: 01227595119
Email: ctht07@gmail.com

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 6.12 Trung bình khá
Điểm rèn luyện tích lũy 68 Trung bình

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Chương trình “Chợ phiên OU” - Thời gian tổ chức: 13/11/16 Tham gia
Hội thảo chào mừng 8/3 và Ngày hội thanh niên khỏe 2017 - 05/3-19/3 Tham dự
Ngày hội sách - Thời gian tổ chức: Ngày 18/6/2018 - 19/6/2018 Thành viên Ban tổ chức

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

10/2016 - 12/2016 Nhân viên thời vụ
Oishii Coffee

4/2018 - Hiện tại Cộng tác viên bán hàng
Cửa hàng sách Đại học Hoa Sen

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Cao Thị Hương Thảo