Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Đặng Thị Xuân Thơ
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 08-07-1998
Địa chỉ thường trú: Số 350 ấp Phú Hào, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ tạm trú: 803 đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp
Điện thoại: 01639374141
Email: xuanthopv87@gmail.com

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 6.40 Trung bình khá
Điểm rèn luyện tích lũy 70 Khá

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán - 22/07/2017 Tham gia
Ngày hội nghề nghiệp năm 2018 - Thời gian tổ chức: Tháng 07/2018 Thành viên Ban tổ chức
Tham gia ôn thi Olympic Cơ học toàn quốc - Thời gian tổ chức: học kỳ 2 NH 2016 - 2017 Tham gia

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Đặng Thị Xuân Thơ