Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển : DON XIN VIEC
Họ và Tên : Ngô Thị Kim Thương
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 20-10-1998
Địa chỉ thường trú: Xóm 1, Thôn Công Thạnh, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Địa chỉ tạm trú: 226/22 Đường số 8, Linh Xuân ,Thủ Đức ,TPHCM
Điện thoại: 0398392875
Email: 1654040421

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 6.44 Trung bình khá
Điểm rèn luyện tích lũy 70 Khá

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Hội thảo hướng nghiệp: Cơ hội nghề nghiệp cho lao động trẻ trong thời kỳ 4.0 Tham gia
Ngày hội nghề nghiệp - năm 2017 Tham gia
Ngày hội nghề nghiệp năm 2018 - Thời gian tổ chức: Tháng 07/2018 Thành viên Ban tổ chức

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Ngô Thị Kim Thương