Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Trương Lai Phúc
Nam/Nữ : Nam
Ngày sinh: 15-04-1998
Địa chỉ thường trú: 903 ấp Tây, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Địa chỉ tạm trú: 175 Phan Văn Hân, quận Bình Thạnh
Điện thoại: 0987690484
Email: 1654010379phuc@ou.edu.vn

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 6.82 Trung bình khá
Điểm rèn luyện tích lũy 81 Tốt

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Chương trình "Start up"-Khởi nghiệp- CLB LAW - Thời gian tổ chức: 26/11/2016 Tham gia
Hiến máu nhân đạo Tình nguyện viên
Hội thảo về chuyên ngành Nhân lực & Kinh doanh quốc tế - Thời gian tổ chức: 28/11/2016 Tham gia
Ngày hội nghề nghiệp năm 2018 - Thời gian tổ chức: Tháng 07/2018 Thành viên Ban tổ chức
Thành viên CLB Tiếng Anh - Suntalk- khoa Ngoại ngữ Thành viên
Tổ chức tham quan công ty CP ACE Cook Việt Nam (chưong trình học thực tế tại doanh nghiệp) - 23,26/5/2017 Tham dự
Định hướng chuyên ngành cho sinh viên Khóa 2015, 2016 - Thời gian tổ chức: 11/10/16 Tham gia

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Trương Lai Phúc