Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

Thông tin cá nhân

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23-06-1998
Địa chỉ thường trú: 2/101, Đường Thiên Phước, Tổ 2, Khu Phố 1, Quận Từn Bỡnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú:

Phạm Vũ Minh Trang

02838636317_01669374770
1654010526trang@ou.edu.vn
2/101, Đường Thiên Phước, Tổ 2, Khu Phố 1, Quận Từn Bỡnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Kỹ năng

  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng làm việc nhóm
  • Kỹ năng quản lý thời gian

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.26 Khá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Cuộc thi vuợt qua giới hạn 2017 Tham dự
Hội thảo về chuyên ngành Nhân lực & Kinh doanh quốc tế - Thời gian tổ chức: 28/11/2016 Tham gia
Tham gia ôn thi Olympic Cơ học toàn quốc - Thời gian tổ chức: học kỳ 2 NH 2016 - 2017 Tham gia
Thành viên CLB Tiếng Anh - Suntalk- khoa Ngoại ngữ Thành viên
Định hướng chuyên ngành cho sinh viên Khóa 2015, 2016 - Thời gian tổ chức: 11/10/16 Tham gia