Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Trần Nguyễn Mỹ Dung
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 15-08-1998
Địa chỉ thường trú: 224/34 Đường Số 8, Khu Phố 7, Quận Bỡnh Từn, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: 224/34 Đường Số 8, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
Điện thoại: 0938328813
Email: 1654010066dung@ou.edu.vn

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 6.90 Trung bình khá
Điểm rèn luyện tích lũy Chưa đánh giá Kém

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Chương trình Roundtable “ASEAN at 50” ngày 31/8/2017 Tham gia
Chương trình “Chợ phiên OU” - Thời gian tổ chức: 13/11/16 Tham gia
Cuộc thi học thuật "Chinh phục Nhà tuyển dụng Năm 2016" - Thời gian tổ chức: Tháng 11 và tháng 12/2016 Tham gia
Hiến máu nhân đạo Tình nguyện viên
Hội thảo kết hợp cộng đồng tiếng anh Izzi "IzziStudent" - 16/4/2017 Tham dự
Hội thảo về chuyên ngành Nhân lực & Kinh doanh quốc tế - Thời gian tổ chức: 28/11/2016 Tham gia
Sinh viên và hành trang khởi nghiệp - Thời gian tổ chức: 24/12/2016 Tham gia
Tổ chức tham quan công ty CP ACE Cook Việt Nam (chưong trình học thực tế tại doanh nghiệp) - 23,26/5/2017 Tham dự

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

5/2017 - 2/2018 Phục Vụ + Pha Chế
Hcafe

Kỹ năng

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Trần Nguyễn Mỹ Dung