Tìm thông tin

Chọn thông tin tìm sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển :
Họ và Tên : Huỳnh Thị Trúc Đào
Nam/Nữ : Nữ
Ngày sinh: 01-12-1998
Địa chỉ thường trú: 137/47/1/6, Đường Phan Anh, Khu Phố 12, Quận Bỡnh Từn, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tạm trú: A3/9/10đường 1B,xã Vĩnh Lộc B,huyện Bình Chánh
Điện thoại: 01685529292
Email: 1654010084dao@ou.edu.vn

Kết quả học tập

Nội dung Mục tiêu Xếp loại
Điểm TB chung tích lũy 7.07 Khá
Điểm rèn luyện tích lũy 71 Khá

Hoạt động ngoại khóa

Nội dung Hoạt động
Chương trình “Chợ phiên OU” - Thời gian tổ chức: 13/11/16 Tham gia
Sinh viên và hành trang khởi nghiệp - Thời gian tổ chức: 24/12/2016 Tham gia
Thành viên CLB học thuật Tiếng Hoa Thành viên

Kinh nghiệm, trải nghiệm công việc

6/2017 - Hiện tại Bán thời gian ,Tự kinh doanh

Chế biến hải sản, Buôn bán thức ăn vặt

9/2018 - 9/2018 Cộng tác viên
SPSC Tours

Tourguide: Hướng dẫn và hỗ trợ đội tuyển nước ngoài tham gia giải bóng bầu dục. ( 3 ngày)

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người khai


Huỳnh Thị Trúc Đào